Vox populi - Aktualna vprašanja

MAJ 2009

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno46,8
neuspešno43,4
ne vem9,7


Ali se boste udeležili volitev za Evropski parlament, ki bodo junija letos?
  %
zagotovo da53,4
verjetno da15,3
ne19,1
ne vem12,3


Odgovarjajo tisti, ki se bodo zanesljivo ali verjetno udeležili volitev za EU parlament.
Ali ste se udeležili prvih volitev v Evropski parlament leta 2004?
  %
da81,4
ne12,1
ne vem6,5


Kaj pa lanskih državnozborskih volitev?
  %
da90,1
ne9,4
ne vem0,5


Prebral/a vam bom seznam list, tako, kot so navedene na volilnem listu, vi pa mi povejte, katero boste najverjetneje volili?
 %napoved *
listo Desus z nosilcem Karlom Erjavcem8,410 %
listo LDS z nosilcem Jelkom Kacinom 7,413 %
listo Nova Slovenija z nosilcem Lojzetom Peterletom7,213 %
listo Socialnih demokratov z nosilcem Zoranom Thalerjem13,023 %
listo Zares z nosilcem Ivom Vajglom 5,010 %
listo Slovenske demokratske stranke z nosilcem Milanom Zverom12,823 %
listo Slovenske ljudske stranke z nosilcem Ivanom Žagarjem3,15 %
listo Slovenske nacionalne stranke z nosilcem Sergejem Časom0,83 %
ne vem41,0 
nobeno1,2 
* Napoved smo naredili tako, da smo opravili strukturna križanja in sicer znotraj tistih, ki bodo zagotovo šli na volitve + tisti, ki so se udeležili prejšnjih EU in zadnjih državnozborskih volitev. Upoštevali smo še potencialni učinek preferenčnih glasov.

Kateremu izmed naštetih kandidatov za evropske poslance, bi dali svoj glas?
  %
Dr. Romana Cizelj2,4
Karl Erjavec10,7
Tanja Fajon1,4
Jeklo Kacin12,6
Matej Lahovnik13,3
Lojze Peterle13,6
Ivo Vajgl5,6
Zoran Thaler11,8
Milan Zver16,3
drugi1,1
ne vem11,3


Navedli vam bomo nekaj trditev o Evropski uniji, njenih ustanovah in slovenski zastopanosti v njih, vi pa prosim povejte, v kolikšni meri se z njimi strinjate!
1. sploh se ne strinjam
2. se ne strinjam
3. niti niti
4. strinjam se
5. popolnoma se strinjam
6. ne vem, brez odgovora

Trditve:
A. Evropski parlament je zelo pomemben organ odločanja v Evropski uniji.
B. Slovenski poslanci v Evropskem parlamentu lahko odločilno vplivajo na odločitve Evropske unije v korist Slovenije.
C. Evropska komisija je bolj pomembna ustanova kot je Evropski parlament.
D. Prepričan sem, da Evropski parlament upošteva stališča slovenskih poslancev.
E. Bolj pomembno je, kdo odloča pri nas v Sloveniji, kot to, kdo odloča o nas v Bruslju.
F. Organom Evropske unije zaupam bolj kot zaupam slovenskim organom oblasti.

 sploh se ne strinjam se ne strinjam niti niti strinjam se popolnoma se strinjam ne vem povp. ocena
A. 1,33,119,939,333,53,04,04
B. 8,016,928,924,119,22,83,30
C. 4,812,320,022,611,229,23,33
D. 8,924,731,820,110,34,32,98
E. 3,57,821,237,524,65,43,76
F. 22,729,618,815,48,74,82,56


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. – 21. maj 2009       N=1000