Vox populi - Aktualna vprašanja

MAJ 2006

Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
  %
da46,1
ne41,4
ne vem12,5


1. januarja 2007 bo Slovenija kot prva izmed novih članic EU prevzela evro. Kdo je po vašem mnenju najbolj zaslužen za hiter prevzem evra?
  N
prejšnje vlade24,9
sedanja vlada18,2
banka Slovenije9,6
vse vlade do sedaj18,5
drugo 4,2
ne vem24,5


Bo prevzem evra Sloveniji na splošno koristil ali škodoval?
  N
koristil36,6
škodoval27,9
ne bo bistveno vplival na razmere v Sloveniji18,3
ne vem17,3


Ali pričakujete kakšne težave ob prevzemu evra?
  N
da52,3
ne43,8
ne vem4,0


Odgovarjajo tisti, ki pričakujejo težave.
Kakšne težave pričakujete?
  %
dvig cen60,8
težave pri preračunavanju iz tolarjev v evro34,8
drugo 1,3
ne vem3,0


Ali se bo vaš socialni položaj po prevzemu evra spremenil na boljše, na slabše ali bo ostal nespremenjen?
  %
spremenil se bo na boljše4,1
spremenil se bo na slabše32,6
ostal bo nespremenjen51,0
ne vem12,3


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 16. in 18. maj 2006       N=700