Vox populi - Aktualna vprašanja

JUNIJ 2015

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno28,9
neuspešno65,6
ne vem5,5
Evropska komisija predlaga, da bi Slovenija v prihodnjih letih postopoma sprejela skupaj okoli 700 oseb, to je begunce iz Sredozemlja in z vojnih območij. Kako naj se na ta predlog odzove Slovenija?
 %
predlog evropske komisije naj sprejme18,6
predlog naj sprejme, a se še pogaja o številu beguncev46,8
predlog evropske komisije naj zavrne33,6
ne vem1,0
Slovenija je v času vojn na območju nekdanje Jugoslavije že sprejemala begunce s teh vojnih območij. Ali je odgovornost Slovenije za begunce iz afriških in arabskih držav enaka, večja ali manjša od odgovornosti za begunce z območja ex Jugoslavije?
 %
enaka33,6
večja7,2
manjša 54,8
ne vem4,4
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 8. – 10. junij 2015       N=700