Vox populi - Aktualna vprašanja

JUNIJ 2004

Ali podpirate politiko vlade Antona Ropa?
  %
da49,5
ne41,4
ne vem, nimam mnenja9,1

Pred kratkim smo imeli v Sloveniji volitve za evropski parlament. Kako ocenjujete rezultat evropskih volitev?
  %
izvolili smo prave poslance34,7
nismo izvolili pravih poslancev8,0
nekaj izvoljenih poslancev je v redu, nekaj ne42,8
ne vem14,5

Odgovarjajo tisti, ki so ocenili rezultat evropskih volitev
Kateri od sedmih poslancev so po vašem dobra in kateri slaba izbira?
  Dobra izbiraSlaba izbiraNeopredeljen
Lojze Peterle74,818,27,0
Ljudmila Novak23,415,161,5
Jelko Kacin73,217,69,2
Mojca Drčar Murko51,220,128,7
Miha Brejc59,725,914,4
Romana Jordan-Cizelj31,614,753,7
Borut Pahor83,711,25,1

Sprejet je bil nov zakon o varnosti cestnega prometa. Veljati bo začel 1. januarja 2005. Bi lahko ocenili, koliko ste seznanjeni z novostmi, ki jih prinaša ta zakon?
zelo dobro poznam novosti9,6
zakonske novosti dobro poznam24,5
slabo sem seznanjen, nekaj sem slišal o novostih v zakonu42,8
ne poznam novega zakona, o njem nič ne vem23,0

Nov zakon o varnosti cestnega prometa prinaša precej strožje kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov. Ali se strinjate s tako, strožjo kaznovalno politiko?
  %
da68,5
ne24,9
ne vem, drugo6,6

Ali imate vozniško dovoljenje?
  %
da73,6
ne26,4

Odgovarjajo tisti, ki imajo vozniško dovoljenje
Bi lahko ocenili, katerega od naštetih prometnih prekrškov vi kot udeleženec v cestnem prometu pogosto storite?
  %
nespoštovanje omejitve hitrosti57,0
vožnja vozila pod vplivom alkohola6,5
neupoštevanje pravil o prednosti (izsiljevanje prednosti)2,2
nepravilno prehitevanje4,2
nepravilno parkiranje15,4
vožnja skozi rdečo luč4,1
neuporaba varnostnega pasu15,8
neprižgane luči na avtomobilu11,2
drugo1,1
nobenega24,4

Ste zaradi prometnega prekrška, ki ste ga storili, že bili kdaj kaznovani?
  %
da53,3
ne46,2
ne vem, se ne spomnim0,5* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia d.o.o., 22. in 23. junij 2004       N=700