Vox populi - Aktualna vprašanja

JULIJ 2015

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno33,6
neuspešno60,5
ne vem5,9
Zveza Nato pričakuje, da bo Slovenija povečala svoje obrambne izdatke. Slovenija se je zavezala, da bo za obrambne izdatke namenjala dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), trenutno pa za te izdatke namenja manj kot odstotek BDP. Ali naj torej Slovenija poveča delež sredstev za obrambo ali ne?
 %
da, naj poveča delež sredstev za obrambo24,3
ne, naj ne poveča deleža sredstev za obrambo73,6
ne vem2,0
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 21. – 23. mesec 2015       N=700