Vox populi - Aktualna vprašanja

JULIJ 2013

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno34,6
neuspešno60,3
ne vem5,1
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 16. – 28. julij 2013       N=700