Vox populi - Aktualna vprašanja

JUNIJ 2012

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno19,3
neuspešno71,7
ne vem9,1
Ali bi se v primeru, da bi se Janez Janša politično upokojil, stanje v Sloveniji po vašem mnenju:
 %
izboljšalo36,2
bilo bi enako 42,8
bilo bi še slabše14,6
ne vem6,4
Koliko časa bo, po vašem mnenju, še zdržala sedanja vladna koalicija?
 %
%
do konca mandata26,8
razpadla bo do novega leta25,4
razpadla bo v enem letu35,5
ne vem12,2
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. - 19. julij 2012       N=700