Vox populi - Aktualna vprašanja

JULIJ 2007

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno38,5
neuspešno54,9
ne vem6,6


Ali ste v zadnjega pol leta spremenili mnenje o uspešnosti dela vlade?
  %
da26,5
ne71,1
ne vem2,4


Odgovarjajo tisti, ki so spremenili svoje mnenje.
Zakaj ste spremenili svoje mnenje?
  %
neizpolnjevanje volilnih obljub20,3
vedno slabše delo39,4
zadeve spreminjajo na boljše1,3
neuspešne reforme0,6
zaradi afer5,5
kadrovske menjave2,8
deluje enako kot prejšnje vlade22,6
drugo0,7
ne vem6,7


Povejte nam, ali so vaši življenjski stroški višji, enaki ali pa nižji kot v enakem obdobju lani?
  %
višji64,5
enaki27,1
nižji5,0
ne vem3,4


Kaj je po vašem glavni razlog za nenačrtovano naraščanje inflacije?
  %
uvedba evra24,7
ekonomska politika vlade42,7
ekonomska dogajanja, na katera vlada nima vpliva16,9
gospodarska rast0,7
drugo0,4
ne vem14,5


Kako bi na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 sploh me ne skrbi in 5 zelo zaskrbljen, ocenili vašo zaskrbljenost zaradi naraščanja inflacije?
  %
sploh me ne skrbi7,6
me ne skrbi7,8
niti me ne skrbi niti skrbi28,5
me skrbi22,9
zelo me skrbi31,2
ne vem2,0


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. - 19. julij 2007       N=700