Vox populi - Aktualna vprašanja

JULIJ 2005

Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
  %
da61,6
ne31,3
ne vem7,1


Ali menite, da vladajoča koalicija izpolnjuje predvolilne obljube?
  %
da33,7
ne54,3
ne vem12,0


Vladajoča koalicija, kot je zastopana v vladi, parlamentu in drugih državnih ustanovah, je doslej sprejela različne zakone, ukrepe, odločitve. S katerimi njenimi ukrepi, zakoni, odločitvami ste najbolj zadovoljni?
  %
spremembe na pokojninskem področju (2x letno usklajevanje pokojnin z rastjo plač)8,9
zakon o javnih uslužbencih1,8
zakon o RTV Slovenija1,8
kadrovske spremembe v gospodarstvu1,7
spremembe na davčnem področju1,6
ukinitev eksternih preizkusov znanja 1,3
spremembe v zdravstvu1,1
ukinitev nalepke na avtomobilih0,9
drugo4,3
ne vem60,0
z ničemer nisem zadovoljen16,7


In s katerimi njenimi ukrepi, zakoni in odločitvami ste najmanj zadovoljni?
  %
spremembe na davčnem področju7,6
spremembe v zdravstvu5,8
zakon o RTV Slovenija5,7
spremembe na pokojninskem področju (2x letno usklajevanje pokojnin z rastjo plač)5,1
kadrovske spremembe v gospodarstvu3,4
slovensko-hrvaški dogovor o izogibanju obmejnim incidentom in sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju1,4
ukinitev eksternih preizkusov znanja 0,9
zakon o javnih uslužbencih0,3
ukinitev nalepke na avtomobilih0,2
drugo8,7
ne vem56,9
z vsem sem zadovoljen4,0


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. in 21. julij 2005       N=700