Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 1999

V Sloveniji prihaja do združevanja trgovskih podjetij. Menite, da bo takšno združevanje potrošnikom nakupovanje pocenilo, podražilo ali pa ne pričakujete kakšnih večjih sprememb?
1. menim, da bo to povzročilo pocenitev blaga28,3
2. menim, da to ne bo vplivalo na cene blaga41,1
3. menim, da bo to podražilo blago19,9
4. ne vem10,7

V Sloveniji se odpirajo tudi veliki trgovski centri tujih podjetij. Ali je ta konkurenca domačim trgovskim podjetjem po vašem mnenju v prid potrošniku?
1. da66,4
2. ne24,6
3. ne vem9,0Kako kupujete najosnovnejše življenjske potrebščine, zlasti živila?
1. pretežno sproti, tisto, kar v gospodinjstvu potrebujem/o60,7
2. opravljam/o predvsem večje nakupe na zalogo17,4
3. kombiniram/o20,6
4. ne vem, ne nakupujem živil1,3

Kje kupujete osnovne življenjske potebščine?
1. pretežno v običajnih marketih in trgovinah v bližini doma53,6
2. pretežno v velikih trgovinskih centrih oz. diskontih20,9
3. v enih in drugih24,1
4. drugje0,9
5. ne vem, ne nakupujem osnovnih življenjskih potrebščin0,6

Ali osnovne življenjske potrebščine kupujete tudi v tujini?
1. pogosto8,4
2. občasno13,1
3. redko16,1
4. nikoli62,3

Ali na vašo odločitev, v kateri trgovini boste kupovali, vplivajo cene blaga v tej trgovini?
1. v glavnem da57,4
2. v glavnem ne28,7
3. samo pri večjih nakupih10,4
4. ne vem3,4

Ali dejstvo, da je lastnik domač ali tuj, vpliva na vašo izbiro trgovine?
1. da, v vsakem primeru dajem prednost domačemu lastniku25,6
2. da, izbiram domače trgovine, če v ceni ni velikih razlik6,7
3. raje kupujem v tujih trgovinah1,6
4. lastništvo sploh ne vpliva na moj izbor trgovine63,4
5. ne vem2,7

Kolikšni so povprečni mesečni neto dohodki vašega gospodinjstva?
Povprečen dohodek gospodinjstva: 155.655,00 SIT

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. in 20. januar 1999 (N=700)