Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 2014

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno27,9
neuspešno67,1
ne vem5,0
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 14. – 16. januar 2014       N=700