Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 2013

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno19,0
neuspešno78,9
ne vem2,1
Kaj se vam zdi najbolj pomembno:
 %
obstoj koalicije zato, da se izognemo politični krizi v državi12,8
finančna stabilnost države20,7
pravna država63,3
ne vem3,1
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 15. – 17. januar 2013       N=700