Vox populi - Aktualna vprašanja

JANUAR 2004

Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
1. da57,3
2. ne32,2
3. ne vem, nimam mnenja10,5

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bila izbrisanim - to je osebam, ki po osamosvojitvi niso zaprosile za slovensko državljanstvo in so jih leta 1992 izbrisali iz registra stalnih prebivalcev Slovenije, storjena krivica. Ali se strinjate s to ugotovitvijo ustavnega sodišča?
  %
da24,6
ne63,9
ne vem11,4

Odgovarjajo tisti, ki se strinjajo z ugotovitvijo ustavnega sodišča.
Kako bi vi osebno popravili storjene krivice?
  %
povrnil bi jim izgubljeni status55,0
povrnil bi jim izgubljeni status in izplačal primerne odškodnine32,1
nič od tega6,3
ne vem6,5

Odgovarjajo tisti, ki bi izbrisanim izplačali odškodnine.
Na kakšen način bi morali po vašem mnenju določiti te odškodnine?
  %
država naj z zakonom omeji višino odškodnine28,3
določijo naj jih sodišča za vsakega posameznika posebej59,5
ne vem12,2

Odgovarjajo vsi.
Ali bi vi, če bi bili na mestu izbrisanih, zahtevali odškodnino za storjene krivice?
  %
da29,8
ne52,3
ne vem17,9

Kateri politik je, po vašem mnenju najbolj odgovoren za to, da so določene osebe leta 1992 izbrisali iz registra stalnih prebivalcev Slovenije?
  %
Drnovšek5,5
Janša4,4
Bavčar3,9
Peterle2,5
Bohinc0,9
Debelak0,7
Kučan0,4
Šter0,4
Jelinčič0,3
Pučnik0,2
Kacin0,1
Pahor0,1
drugi1,9
noben12,8
ne vem65,9* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. in 21. januar 2004       N=700