Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2015

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno34,8
neuspešno58,5
ne vem6,8
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 10. – 12. februar 2015       N=700