Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2014

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno24,9
neuspešno70,5
ne vem4,6
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. – 20. februar 2014       N=700