Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2013

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno13,6
neuspešno84,2
ne vem2,2
Kaj se vam zdi za razrešitev politične krize najbolj koristno?
 %
predčasne volitve36,4
oblikovanje nove vlade44,0
da ostane tako, kot je12,8
ne vem6,8
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. – 21. februar 2013       N=700