Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2005

Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
  %
da66,1
ne20,1
ne vem13,8

Ali lahko ocenite, koliko ste seznanjeni z dogodki po drugi svetovni vojni na območju Julijske krajine, Istre in Dalmacije, to je z eksodusom in z izvensodnimi usmrtitvami Italijanov(fojbe)?
  %
ti dogodki so mi zelo dobro znani, veliko vem o njih9,5
ti dogodki so mi dobro znani25,6
o tem ne vem veliko, slišal sem nekaj malega42,3
o teh dogodkih ne vem nič/skoraj nič22,6

(Odgovarjajo tisti, ki o teh dogodkih vsaj nekaj vedo.)
Zakaj je po vašem mnenju prišlo do eksodusa in izvensodnih usmrtitev Italijanov?
  %
zaradi etničnega čiščenja2,5
zaradi nasilniške narave komunističnega režima19,4
kot maščevanje zaradi predhodnega fašističnega nasilja nad Slovenci in Hrvati57,3
drugo4,0
ne vem16,9

Vas ta problematika zanima, vas zanima, kaj se je dogajalo po drugi svetovni vojni na Primorskem, v tržaškem zamejstvu in po Julijski krajini?
  %
da62,1
ne33,8
ne vem4,0

Kako pa ste seznanjeni z zgodovinskim dogajanjem na slovenskem Primorskem pred in med drugo svetovno vojno (fašistično nasilje, NOB)?
  %
ti dogodki so mi zelo dobro znani, veliko vem o njih9,2
ti dogodki so mi dobro znani27,6
o tem ne vem veliko, slišal sem nekaj malega47,2
o teh dogodkih ne vem nič/skoraj nič16,0

Kaj v zvezi z omenjenim zgodovinskim dogajanjem pričakujete od slovenskih in italijanskih oblasti?
  %
naj raziščejo sporne dogodke in ugotovitve sporočijo javnosti46,9
naj se ne ukvarjajo s preteklostjo46,2
drugo0,9
ne vem6,0

Ali menite, da bi se morala slovenska država opravičiti italijanskim civilnim žrtvam medvojnega in povojnega nasilja (eksodus italijanskega prebivalstva, fojbe) ali se jim kako drugače oddolžiti za prestano trpljenje in gmotno škodo?
  %
da9,3
ne35,1
da, vendar le pod pogojem, če se Italijani opravičijo Slovencem za fašistično nasilje46,9
drugo0,5
ne vem8,3

Ste si morda ogledali italijanski film Srce v breznu? (N = 377)
  %
da48,2
ne51,8

(Odgovarjajo tisti, ki so si ogledali film.)
Kakšno je vaše mnenje o njem?
  %
film ustrezno povzema zgodovinsko dogajanje po drugi svetovni vojni13,2
film zgodovinsko dogajanje prikazujejo izkrivljeno, neustrezno72,4
ne vem, ne morem soditi14,4* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 16. in 17. februar 2005       N=700