Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2003

Ali podpirate politiko vlade Toneta Ropa?
1. da57,4
2. ne28,8
3. ne vem, nimam mnenja13,8

Se boste udeležili referenduma o vstopu Slovenije EU?
  22.0119.02
da 85,280,7
ne 8,89,1
ne vem, nimam mnenja 6,010,2

Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili referenduma.
Boste glasovali za ali proti vstopu Slovenije v EU?
  22.0119.02
za 71,972,7
proti 9,911,2
ne vem 18,216,1

Se boste udeležili referenduma o vstopu Slovenije v Nato?
  22.0119.02
da 77,675,1
ne 13,711,2
ne vem 8,713,7

Odgovarjajo tisti, ki se ne bodo udeležili referenduma.
Pa ste sicer za vstop v Nato ali proti vstopu?
  %
sem za 15,8
sem proti 44,1
ne vem 40,1

Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili referenduma.
Boste glasovali za ali proti vstopu Slovenije v Nato?
  22.0119.02
za 48,243,4
proti 30,436,2
ne vem 21,420,4

Ali ste morda v zadnjem obdobju kaj spremenili svoje mnenje o vstopu Slovenije v Nato?
  %
da 13,3
ne 80,1
ne vem 6,6

Odgovarjajo tisti, ki so v zadnjem obdobju spremenili svoje mnenje o vstopu v Nato.
Zakaj ste spremenili svoje mnenje o vstopu Slovenije v Nato?
  %
zaradi propagande 24,3
zaradi politike zveze Nato 6,8
zaradi notranjepolitičnih razprtij 6,7
zaradi groženj z vojno v Iraku 36,9
drugo 17,5
ne vem 7,8

Kako ocenjujete zunanjepolitično dejavnost posameznih ministrov in vlade v celoti. Ocenite z ocenami od 1 do 5, in sicer:
  %
zunanjega ministra Dimitrija Rupla 2,85
ministra za evropske zadeve Janeza Potočnika 3,77
ministra za obrambo Antona Grizolda 2,84
vlade v celoti 3,09


*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. in 19. februar 2003 (N=700)