Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2002

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da58,7
2. ne28,1
3. ne vem, nimam mnenja13,2

Če bi bil jutri referendum o vstopu Slovenije v EU, ali bi vi na tem referendumu glasovali za ali proti vstopu Slovenije v EU?
januar 02 februar 02 
glasoval bi za63,6 50,6 
glasoval bi proti25,7 35,2 
ne vem10,7 14,2 Evropska komisija je določila okvirni načrt financiranja širitve EU, po katerem bi Slovenija v prvih letih po vstopu v EU na področju kmetijstva in regionalne politike prejemala manjšo finančno pomoč od pričakovane. Kaj naj stori slovenska vlada?
1. sprejme naj ponudbo Evropske komisije5,4
2. naj se pogaja naprej in med pogajanji iztrži za Slovenijo finančno bolj ugodno ponudbo70,6
3. ponudbo evropske komisije naj zavrne in prekine pogajanja o vstopu Slovenije v EU14,3
4. ne vem, ne poznam9,7

Ali sedaj, ko je objavljen ta okvirni finančni načrt širitve, bolj ali manj podpirate vstop Slovenije v EU, kot ste ga podpirali, pred objavo finančnega načrta.
1. vstop Slovenije podpiram bolj, kot sem ga prej7,8
2. vstop Slovenije podpiram manj, kot sem ga podpiral prej26,0
3. moj odnos do vstopa Slovenije se ni spremenil51,2
4. ne vem, drugo15,0

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. in 21. februar 2002 (N = 700)