Vox populi - Aktualna vprašanja

FEBRUAR 2000

Nekateri na osnovi neavtoriziranih izjav nekdanjega finančnika Elana Pavla Kodra dolžijo Milana Kučana, da je od Elana prejel za 400.000 DEM daril. Kučan zanika, da bi prejel kakršnokoli darilo od Elana. Verjamete Kučanovomu zanikanju?
1. verjamem61,9
2. ne verjamem23,1
3. ne vem15,0

Pavel Koder tudi trdi, da je Elan s provizijami od svojih finančnih poslov financiral Zvezo komunistov Slovenije. Milan Kučan zanika, da bi v času, ko je bil on predsednik CK ZKS (op. od 1986 do 1989) partija od Elana dobila kakršenkoli prispevek. Komu verjamete?
1. Pavlu Kodru24,7
2. Milanu Kučanu33,4
3. nobenemu21,4
4. obema4,3
5. ne vem16,3

Kaj je bil po vašem mnenju poglavitni razlog propada Elana konec osemdesetih let?
1. mešanje politike v poslovanje podjetja32,7
2. slabe poslovne poteze vodstva18,1
3. korupcija vodstvenih kadrov v podjetju25,4
4. težki pogoji poslovanja v tistem času5,7
5. drugo1,9
6. ne vem16,3Kaj je po vašem mnenju pravi namen preiskovalne komisije: razčistiti zlorabo javnih pooblastil v primeru Elana ali pa so pri delu komisije v ospredju politični motivi v predvililnem obdobju?
1. razčistiti zlorabo javnih pooblastil v primeru Elana19,3
2. v ospredju so politični motivi v predvolilnem obdobju65,6
3. ne vem15,1

Elanu, ki je že nekaj časa v večinski hrvaški lasti, spet grozi stečaj. Menite, da bi bilo smotrno, da slovenski poslovni subjekti v takem položaju odkupijo Elan, oživijo proizvodnjo in njegovo prisotnost na trgu?
1. bilo bi smislelno79,3
2. ne bi bilo smislelno8,1
3. ne vem, ne poznam dovolj zadeve12,6


*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 16. februar 2000 (N=700)