Vox populi - Aktualna vprašanja

DECEMBER 2007

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno34,8
neuspešno57,3
ne vem8,0


Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2005

2006

2007

bilo je boljše

26,3

19,1

12,7

18,2

13,1

14,7

12,9

12,9

20,1

12,2

bilo je slabše

37,1

42,8

50,9

44,5

47,5

39,7

40,1

38,3

32,3

65,5

bilo je približno enako

34,2

34,7

33,6

34,2

36,4

43,0

45,6

45,4

44,8

20,8

ne vem, ne morem oceniti

2,4

3,3

2,9

3,0

3,0

2,7

1,3

3,4

2,8

1,6Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2005

2006

2007

bo boljše

38,5

35,9

27,9

31,0

37,6

26,4

37,0

24,0

19,7

29,5

bo slabše

25,4

44,5

39,4

35,1

32,9

40,0

26,0

46,7

48,0

47,1

bo približno enako

22,5

14,6

26,1

24,4

21,9

23,6

27,9

20,8

19,0

14,9

ne vem, ne morem oceniti

13,6

5,0

6,6

9,5

7,5

10,1

9,2

8,4

13,3

8,5Po osamosvojitvi smo v Sloveniji imeli pet predsednikov vlad: Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Andreja Bajuka, Antona Ropa in Janeza Janšo. Kateri izmed njih je po vašem mnenju najbolje opravljal funkcijo predsednika vlade?

 

2005

2006

2007

 

mar.

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep.

dec.

Lojze Peterle

4,9

7,3

6,0

6,7

7,9

8,1

9,2

15,8

12,9

12,3

12,1

7,2

Janez Drnovšek

42,0

48,8

45,7

54,1

48,8

42,0

44,6

35,3

43,2

48,7

46,4

49,2

Andrej Bajuk

1,5

1,0

2,1

0,8

1,5

1,2

1,1

0,4

1,8

0,5

1,1

1,2

Anton Rop

7,9

8,5

5,8

7,8

7,2

9,7

6,3

7,3

6,2

6,4

6,0

8,1

Janez Janša

27,5

21,2

31,9

18,8

22,4

23,8

25,9

30,8

24,0

23,9

22,8

22,7

vsi enako

1,0

1,2

0,7

0,4

2,2

2,9

1,4

0,7

1,3

0,4

2,2

0,8

noben

4,5

3,3

2,3

3,3

3,2

4,0

3,9

1,5

3,4

3,4

2,3

4,0

ne vem

10,6

8,7

5,6

8,1

6,8

8,3

7,6

8,3

7,2

4,5

7,1

6,7Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najboljše opravljajo svoje delo?

 

2005

2006

2007

 

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep.

dec.

mar.

jun.

sep.

dec.

dr. Gregor Virant

8,4

5,8

4,0

6,5

4,0

6,4

28,4

27,8

28,7

17,6

28,3

dr. Milan Zver

17,3

19,4

19,0

21,3

21,7

20,2

31,2

30,1

29,5

23,8

24,8

Karl Viktor Erjavec

12,8

3,6

11,2

6,0

5,3

4,8

6,5

4,3

5,8

4,7

17,0

mag. Andrej Vizjak

7,2

3,2

4,5

6,1

4,7

7,3

7,9

10,3

11,5

4,5

9,2

Marjeta Cotman

-

-

-

-

-

-

-

5,0

15,6

6,3

7,7

dr. Andrej Bajuk

9,3

4,7

4,5

17,0

15,0

15,0

18,8

13,7

11,2

8,0

6,4

Radovan Žerjav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,4

Janez Podobnik, dr. med.

4,1

6,8

3,4

8,9

6,4

8,5

11,5

7,0

7,2

5,1

5,9

Zofija Mazej Kukovič

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,6

Dragutin Mate

5,6

4,0

6,9

4,6

3,6

4,5

4,8

5,0

4,1

4,8

4,5

dr. Dimitrij Rupel

18,2

15,4

12,4

10,8

15,0

11,0

6,0

5,4

8,5

3,1

4,3

Iztok Jarc

-

-

-

-

-

-

-

1,4

6,5

2,6

2,8

dr. Vasko Simoniti

3,2

2,4

1,3

2,7

2,4

1,8

1,9

1,6

3,5

1,2

2,2

dr. Lovro Šturm

5,6

6,8

4,5

4,7

3,6

2,9

3,5

4,4

4,1

1,6

2,0

Mojca Kucler Dolinar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,3

dr. Žiga Turk

-

-

-

-

-

-

-

1,0

1,2

0,1

1,0

dr. Ivan Žagar

1,7

1,1

1,0

2,2

0,8

1,0

1,9

1,6

1,9

0,6

0,3

vsi

0,8

2,5

-

1,7

0,4

0,7

-

0,5

0,3

2,0

0,6

noben

12,1

10,8

11,0

9,7

13,2

8,7

7,5

7,4

9,1

8,6

13,1

ne vem

27,5

36,6

42,3

34,9

37,6

23,9

30,5

28,8

23,7

44,2

28,5Povejte nam, prosim, kateri trije ministri po vašem mnenju najslabše opravljajo svoje delo?

 

2005

2006

2007

dr. Andrej Bajuk

15,1

14,0

15,3

10,4

11,1

14,0

16,1

17,0

12,3

20,3

29,5

Karl Viktor Erjavec

6,7

4,7

3,4

6,5

7,6

6,1

4,2

9,8

7,0

3,9

16,7

Zofija Mazej Kukovič

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,0

dr. Milan Zver

11,3

7,5

6,5

8,8

13,9

13,2

5,8

7,9

9,6

8,3

11,2

mag. Andrej Vizjak

1,8

3,0

6,9

3,5

2,5

2,4

2,4

1,9

4,0

2,9

10,6

dr. Dimitrij Rupel

8,9

11,7

8,3

11,0

12,1

21,6

13,1

10,8

9,4

6,1

8,2

dr. Vasko Simoniti

2,3

4,1

1,2

3,5

3,0

2,2

5,1

3,1

6,6

5,3

7,1

Dragutin Mate

2,3

2,5

1,2

5,1

2,6

4,6

9,6

6,8

2,3

1,3

6,4

dr. Lovro Šturm

1,8

2,0

0,7

6,8

2,1

2,5

2,9

2,5

3,0

1,0

5,5

Janez Podobnik, dr. med.

9,1

10,1

8,2

7,8

6,3

9,7

5,3

7,5

12,4

4,0

5,1

dr. Gregor Virant

0,5

0,2

2,1

2,3

1,0

3,8

2,2

2,2

3,8

2,2

4,3

Radovan Žerjav

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

Marjeta Cotman

-

-

-

-

-

-

-

0,4

2,7

0,3

2,1

Iztok Jarc

-

-

-

-

-

-

-

1,3

2,5

1,0

1,1

Mojca Kucler Dolinar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

dr. Ivan Žagar

0,2

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

0,6

0,7

0,1

0,4

dr. Žiga Turk

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,9

0,1

-

vsi

1,7

3,1

3,8

1,2

1,8

2,3

1,8

1,6

3,0

3,5

1,9

noben

6,0

5,6

3,8

3,8

6,0

3,5

3,1

5,9

8,8

4,1

5,1

ne vem

41,1

46,5

49,2

42,9

40,7

39,4

42,2

41,2

35,6

43,6

35,8Slovenija je članica EU od 1. maja 2004. Kako ste zadovoljni z rezultati slovenskega članstva v EU? Ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer je 1 zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen.
  %
zelo nezadovoljen 7,1
nezadovoljen 10,4
niti niti45,4
zadovoljen24,8
zelo zadovoljen 9,5
ne vem, nimam mnenja 2,6
Povprečna ocena:3,20


Slovenija je pred enim letom prevzela evro. Kako zadovoljni ste z novo valuto? Ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer je 1 zelo nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen.
  %
zelo nezadovoljen 14,8
nezadovoljen 12,3
niti niti26,3
zadovoljen27,5
zelo zadovoljen 18,1
ne vem, nimam mnenja 1,1
Povprečna ocena:3,22


Slovenija bo 20.12. vstopila v Shengensko območje. Bo to za slovenske državljane in državljanke pozitivno ali negativno?
  %
pozitivno 61,3
niti niti 11,4
negativno 15,5
ne vem, nimam mnenja11,7


Slovenija bo v prvi polovici leta 2008 predsedovala EU. Kakšna so vaša pričakovanja v zvezi s predsedovanjem?
  %
pozitivna 59,3
negativna 12,5
nikakršna22,7
ne vem, nimam mnenja5,5


Ali lahko ocenite, koliko ste seznanjeni z evropsko reformno pogodbo? Ocenite z ocenami od 1 do 5, kjer je 1 zelo slabo sem seznanjen/a in 5 zelo dobro sem seznanjen/a.
  %
zelo slabo37,6
slabo21,3
niti niti27,4
dobro4,6
zelo dobro1,4
ne vem, nima mnenja 7,7
Povprečna ocena:2,03


Ali naj Slovenija ratificira evropsko reformno pogodbo?
  %
da, naj ratificira40,0
ne, naj ne ratificira9,2
ne vem, nimam mnenja50,8


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. – 20. december 2007       N=700