Vox populi - Aktualna vprašanja

DECEMBER 2000

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da75,3
2. ne16,4
3. ne vem, nimam mnenja8,3

Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?
1. bilo je boljše13,1
2. bilo je slabše47,5
3. bilo je približno enako36,4
4. ne vem, ne morem oceniti3,0

Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?
1. bo boljše37,6
2. bo slabše32,9
3. bo približno enako21,9
4. ne vem, ne morem oceniti7,5Kako bi na petstopenjski lestvici ocenili naslednje vidike slovenskega javnega življenja v letošnjem letu, kot neuspešne ali uspešne, pri čemer je 1 najmanj uspešno, 5 pa najbolj uspešno? In sicer:
 povp.ocena
1. slovenska zunanja politika2,83
2. delo Drnovškove vladne koalicije3,41
3. delo Bajukove vladne koalicije2,15
4. delo parlamenta2,76
5. delo parlamentarne opozicije2,68
6. vključevanje Slovenije v mednarodne povezave3,17
7. stopnja socialne varnosti2,60
8. uspešnost gospodarske politike Drnovškove vlade3,20
9. uspešnost gospodarske politike Bajukove vlade2,18

Ali lahko ocenite, koliko sredstev porabite v vašem gospodinjstvu za obdarovanje vaših najbližjih ob novem letu (partner, otroci in drugi najbližji sorodniki)?

Za obdarovanje anketiranci povprečno potrošijo 26.738,70 SIT.


Kje boste pričakali prihod leta 2001?
1. doma80,8
2. pri sorodnikih, prijateljih, znancih4,0
3. na zabavi v turistično-gostinskem objektu v Sloveniji3,3
4. na zabavi, potovanju v tujini2,3
5. na mestnih ulicah2,9
6. na delu1,1
7. drugo/
8. ne vem, ne želim povedati5,7

Ali boste vstop v leto 2001 praznovali kaj drugače, kot ste praznovali začetek leta 2000?
1. da, moje letošnje praznovanje bo bolj razkošno, ko je bilo lansko5,0
2. ne, moje letošnje praznovanje ne bo tako razkošno, kot je bilo lansko8,4
3. praznoval bom enako kot lani, nobenih sprememb ne bo83,1
4. drugo0,6
5. ne vem2,9

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. in 20. december 2000 (N=700)