Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 1999

Pred dobrim letom so stopili v veljavo novi, bolj strogi cestnoprometni predpisi. Kako ste se vi neposredno odzvali na te spremembe?
1. vozil sem kot prej42,3
2. začel sem bolj dosledno upoštevati cestnoprometne predpise35,7
3. ne vozim21,7
4. ne vem, b.o.0,3

Odgovarjajo tisti, ki so začeli bolj dosledno upoštevati predpise: In sedaj, več kot leto po zaostritvi cestno prometnih predpisov; kako se obnašate v prometu?
1. še vedno vozim bolj previdno in v skladu s predpisi78,8
2. po začetni previdnosti, sedaj manj dosledno upoštevam promet. predpise20,8
3. ne vem, b.o.0,4

Kaj pa vozniki nasploh? Je prišlo do sprememb v vedenju voznikov?
1. najprej je prišlo do opaznih sprememb, kasneje je bilo spet vse po starem23,0
2. delno se je ohranila večja previdnost voznikov23,3
3. nobenih sprememb ni opaziti36,9
4. še slabše je, kot je bilo prej12,1
5. drugo0,7
6. ne vem4,0

Ali vas je v času po uvedbi novih, strožjih, cestno prometnih predpisov kdaj ustavila kakšna policijska patrulja?
1. da37,9
2. ne61,6
3. ne spomnim se, b.o.0,6

Ste bili v tem času kaznovani zaradi cestnoprometnega prekrška?
1. da14,0
2. ne85,7
3. ne spomnim se0,3

Poznate koga, ki je v tem času:
daneb.o.
izgubil vozniško dovoljenje30,968,90,3
prislužil kazenske točke38,060,41,6

Kaj je po vašem mneju kjučni razlog velikega števila prometnih nezgod?
1. prehitra in neprevidna vožnja43,9
2. slaba kvaliteta cestišč7,0
3. premajhna aktivnost in nedoslednost policije5,4
4. vinjenost voznikov17,6
5. slaba usposobljenost voznikov15,6
6. objestnost voznikov3,4
7. drugo4,1
8. ne vem3,0*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. in 18. avgust 1999 (N=700)