Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 2013

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno33,5
neuspešno60,7
ne vem5,8
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. – 22. avgust 2013       N=700