Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 2009

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno38,7
neuspešno53,0
ne vem8,3


Kako ocenjujete uspešnost dela sedanje vlade glede na uspešnost dela prejšnje vlade?
  %
dela boljše30,3
dela slabše31,7
dela približno enako34,3
ne vem3,6


Našteli vam bomo nekatera področja dela vlade. Navedite, prosim, tisto področje dela vlade, na katerem je vlada najbolj uspešna?
  %
proračun in javne finance 2,6
gospodarska politika3,4
zaposlovanje1,7
davčna politika1,8
boj proti nepravilnostim v gospodarstvu in gospodarskem kriminalu13,0
varnost ljudi in premoženja1,9
zdravstvo in socialno skrbstvo13,0
šolstvo6,4
varstvo človekovih pravic4,2
varstvo okolja1,7
obrambne zadeve8,3
zunanja politika11,3
drugo -
ne vem18,5
na nobenem področju ni uspešna12,3


Sedaj pa vas prosimo, da navedete tisto področje dela vlade, na katerem je vlada najmanj uspešna?
  %
proračun in javne finance 6,6
gospodarska politika19,8
zaposlovanje18,4
davčna politika2,5
boj proti nepravilnostim v gospodarstvu in gospodarskem kriminalu9,6
varnost ljudi in premoženja1,3
zdravstvo in socialno skrbstvo11,3
šolstvo3,2
varstvo človekovih pravic2,7
varstvo okolja2,1
obrambne zadeve1,2
zunanja politika6,6
drugo 0,8
ne vem11,7
na nobenem področju ni neuspešna2,4


Če bi bile jutri volitve in bi se vodilna garnitura zamenjala, ali pričakujete, da bi bila nova oblast bolj ali manj uspešna od sedanje?
  %
bila bi bolj uspešna25,4
bila bi manj uspešna21,4
bila bi enako uspešna, nič se ne bi spremenilo43,7
ne vem9,5


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 18. – 20. avgust 2009       N=700