Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 2007

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno35,3
neuspešno53,6
ne vem11,1
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 21. - 23. avgust 2007       N=700