Vox populi - Aktualna vprašanja

AVGUST 2002

Ali podpirate politiko vlade Janeza Drnovška?
1. da53,6
2. ne34,3
3. ne vem12,1Če bi bil jutri referendum o vstopu Slovenije v Evropsko unijo, bi vi glasovali za ali proti?
maj 02 junij 02 julij 02 abgust 02
za 57,4 57,2 59,8 60,3
proti 30,0 26,7 29,1 27,3
ne bi volil 2,8 3,7 2,6 1,9
ne vem 9,7 12,4 9,5 10,6

Ali bi bilo potrebno o morebitni pridružitvi SLO Natu odločati na referendumu?
april 01 januar 02 maj 02 julij 02 avgust 02
da 67,5 63,0 50,7 49,2 62,0
ne 19,4 29,4 37,0 39,2 30,6
ne vem 13,2 7,6 12,3 11,5 7,4

Ali bi se vi udeležili referenduma o pridružitvi Slovenije Natu?
junij 02 julij 02 avgust 02
da 77,4 79,0 82,4
ne 14,6 14,8 13,1
ne vem 8,0 6,2 4,4

In bi vi na referendumu glasovali za ali proti slovenski pridružitvi Natu?
april 01 januar 02 maj 02 julij 02 avgust 02
za 47,7 47,9 51,0 53,9 47,5
proti 25,6 32,3 30,2 34,6 40,0
ne vem 26,7 19,9 18,7 11,6 12,5

Če bi na volitvah za predsednika republike sodelovali naslednji kandidati, kateremu izmed njih bi dali svoj glas?
junij 02 julij 02 avgust 02
Arhar 30,2 31,1 12,1
Bebler - - 7,0
Brezigar 8,1 10,7 13,6
Drnovšek 40,9 39,1 37,4
Jelinčič 7,1 6,6 8,4
Kreft - 1,7 6,7
nobenemu 3,4 2,3 3,4
ne vem 8,6 6,9 10,4
ne bi volil 1,7 1,5 0,9

Če bi se v drugem krogu predsedniških volitev pomerila France Arhar in Janez Drnovšek, komu bi dali svoj glas?
junij 02 julij 02 avgust 02
Arhar 37,2 42,7 25,4
Drnovšek 48,1 47,8 58,4
ne vem, nobenemu 14,7 9,4 16,1

Kdo je bolj odgovoren za najnovejše incidente in nesporazume v Piranskem zalivu?
%
slovenska stran 8,6
hrvaška stran 25,3
tako eni kot drugi 56,6
ne vem 9,6

Na kakšen način bi bilo najbolj smotrno rešiti vprašanje meje v Piranskem zalivu?
%
z vztrajanjem pri že doseženem sporazumu med vladama o meji 18,6
z iskanjem novega dogovora med državama 25,9
z mednarodno arbitražo 41,0
drugo 0,7
ne vem 13,9

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 21. in 22. avgust 2002 (N = 700)