Vox populi - Aktualna vprašanja

APRIL 1999

Menite, da bi bil v Jugoslaviji oz. na Kosovu potreben kopenski poseg zveze NATO?
1. da44,1
2. ne, ne bi bil potreben29,1
3. ne, ne bi bil upravičen7,8
4. ne vem19,0

Kako naj ravna Slovenija, če pride do kopenskega posega zveze NATO v Jugoslaviji oz. na Kosovu?
Ali naj dovoli vojaške transporte skozi državo?
1. da43,7
2. ne44,4
3. ne vem12,0

Ali naj da na razpolago letališča in vojašnice za oskrbo vojaške akcije iz zaledja (skladiščenje in pretovarjanje vojaških materialov)?
1. da36,5
2. ne48,9
3. ne vem14,6

Ali naj da na razpolago letališča in prostore za nevojaške potrebe (zdravstvena oskrba vojakov itd.)?
1. da79,0
2. ne15,3
3. ne vem5,7

Ali naj s svojim kontingentom vojakov Slovenija tudi sama sodeluje v vojaški akciji?
1. da5,8
2. da, vendar le z manjšim kontingentom5,4
3. ne81,0
4. ne vem7,7

Zakaj nasprotujete temu, da bi pripadniki SV sodelovali v vojaških operacijah proti ZRJ?
1. ker bi bila ogrožena njihova življenja23,1
2. ker bi se Slovenija s tem neposredno vpletla v vojaški konflikt29,2
3. ker ni razlogov, da bi se Slovenija vojaško angažirala proti Jugoslaviji14,4
4. ker sem sploh proti vojaški akciji13,7
5. ker Slovenija ni članica NATO8,3
6. drugo7,2
7. ne vem4,0

Pa sicer, kako naj se Slovenija obnaša do vojne v Jugoslaviji, glede na zgodovinsko in geografsko vmeščenost v ta prostor ter glede na aktualne interese?
1. naj bo čimbolj zadržana58,9
2. naj podpre vojaško akcijo25,2
3. naj obsodi vojaško akcijo4,7
4. ne vem11,1Do kdaj bi bilo treba voditi vojaške operacije proti ZRJ?
1. dokler Jugoslavija ne sprejme pogojev mednarodne skupnosti38,4
2. dokler NATO ne onesposobi jugoslovanskih vojaških in gospodarskih zmogljivosti4,7
3. dokler je na oblasti jugoslovanski predsednik Slobodan Milošević32,0
4. takoj naj jih ustavi13,1
5. drugo1,4
6. ne vem10,4

Ali ste oziroma ali še vzdržujete kakršnekoli stike z državljani ZRJ (prijateljske, družinske, poslovne ipd.)?
1. da, jih vzdržujem18,3
2. vzdrževal sem jih do razpada prejšnje Jugoslavije, potem pa nič več4,4
3. vzdrževal sem jih do začetka te vojne3,0
4. ne, takih stikov nisem nikoli vzdrževal73,6
5. ne želim povedati0,7

Se vi zavzemate za vstop Slovenije v zvezo NATO ali mu nasprotujete?
1. se zavzemam55,6
2. nasprotujem22,4
3. ne vem22,0

*vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 14. in 15. april 1999 (N=700)