Vox populi - Aktualna vprašanja

APRIL 2013

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno34,3
neuspešno44,4
ne vem21,2
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 16. – 18. april 2013       N=700