Vox populi - Aktualna vprašanja

APRIL 2012

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
 %
uspešno30,4
neuspešno61,4
ne vem8,2
Vlada namerava zaradi varčevanja z enim "nadzakonom" spremeniti 45 zakonov. Ali menite, da je prav da:
 %
o tem "nadzakonu" dokončno odloči državni zbor 50,9
o njem odloči večina na referendumu40,2
ne vem8,9
Ali podpirate stavko uslužbencev v javnem sektorju (javna uprava, šolstvo, sodstvo, policija itd)?
 %
da 42,6
ne53,5
ne vem3,9
* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 17. - 19. april 2012       N=700