Vox populi - Aktualna vprašanja

APRIL 2010

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno31,1
neuspešno63,7
ne vem5,2


Analize kažejo, da zdajšnji pokojninski sistem finančno ne bo dolgo vzdržal. Ali menite, da so potrebne spremembe?
  %
da78,3
ne16,7
ne vem4,9


Odgovarjajo tisti, ki menijo, da so spremembe potrebne. Več možnih odgovorov.
Ali ste za to, da se:
  %
podaljša upokojitvena starost na 65 let za moške in 63 za ženske17,0
znižajo pokojnine4,8
odpravi dosedanje ugodnosti na račun otrok, vojaščine in šolanja19,0
predvidi manjšo rast pokojnin od rasti plač12,7
dodaten denar za pokojnine zbere s prodajo državnih deležev v podjetjih50,5
uvede večje ugodnosti za tiste, ki bi se upokojili kasneje50,4
da je merilo za upokojitev delovna doba2,9
drugo5,5
ne vem12,9


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 20. – 22. april 2010       N=700