Vox populi - Aktualna vprašanja

APRIL 2008

Kako ocenjujete delo vlade, kot uspešno ali neuspešno?
  %
uspešno35,4
neuspešno56,2
ne vem8,4


Skušajte s petstopenjsko lestvico, kjer je 1 zelo neuspešno, 5 pa zelo uspešno, oceniti predsedovanje Slovenije EU.
Povprečna ocena3,54


Kako bi ocenili našteta področja življenja v državi? Ocenite na petstopenjski lestvici, kjer je ena negativno, pet pa odlično.
  %
Gospodarska situacija2,52
Politična stabilnost 2,79
Reševanje socialnih problemov2,19
Reševanje problema brezposelnosti2,41
Davčna obremenitev2,06
Spoštovanje pravne države2,51
Spoštovanje človekovih pravic2,68
Življenjski standard prebivalstva2,36
Mednarodni položaj Slovenije3,24
Stanje osebne varnosti3,17


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 15. – 17. april 2008       N=1000