Vox populi - Aktualna vprašanja

APRIL 2006

Ali podpirate politiko vlade Janeza Janše?
  %
da41,2
ne46,5
ne vem12,3


Odgovarjajo tisti, ki podpirajo politiko vlade Janeza Janše.
Ali bi nam lahko navedli, kaj so največji uspehi sedanje vlade? (Možni trije odgovori.)
  jan. 06apr. 06
priprava socialnih in ekonomskih reform18,311,8
višja gospodarska uspešnost7,47,6
ureditev plač v javni upravi-6,5
uspešna zunanjepolitična dejavnost 4,66,1
davčne spremembe5,84,9
večja socialna varnost4,44,9
prizadevanje za zmanjševanje sodnih zaostankov (Lukenda)-3,2
kadrovske zamenjave starih kadrov7,23,1
ukinitev nalepk na avtomobilih6,02,2
brzdanje inflacije2,92,2
sklenitev medstrankarskega sporazuma Partnerstvo za razvoj-1,6
ustreznejši odnos do verskih skupnosti/katoliške cerkve0,21,0
zakonske in kadrovske spremembe na medijskem področju-1,0
sprejetje zakona o RTV Slovenija0,90,2
drugo 16,014,2
ne vem53,453,6


Odgovarjajo tisti, ki ne podpirajo politike vlade Janeza Janše.
Ali bi nam lahko navedli, kaj najbolj očitate sedanji vladi? (Možni trije odgovori.)
  jan. 06apr. 06
davčne spremembe13,217,4
uvedba socialnih in ekonomskih reform16,515,7
neučinkovitost2,013,5
kadrovske spremembe v gospodarstvu12,412,5
nižja socialna varnost13,512,0
neizpolnjevanje obljub6,911,6
kadrovske spremembe v državni upravi6,39,8
slabši gospodarski rezultati6,07,9
neurejeni odnosi s Hrvaško1,84,3
prodaja Mercatorja0,83,8
sprejetje zakona o RTV Slovenija1,52,6
neustrezen odnos do verskih skupnosti/katoliške cerkve3,52,2
zakonske in kadrovske spremembe na medijskem področju-1,9
napotitev vojakov v Irak21,40,2
medel odnos do postavitve italijanske plinske platforme ob morski meji s Slovenijo-0,2
poskus znižanja plač sodnikom-0,2
zavlačevanje ureditve problema izbrisanih-0,2
drugo 22,719,8
ne vem26,421,6


In v celoti gledano, se vam zdi sedanja vlada bolj ali manj uspešna kot je bila predhodna, ki jo je vodil Anton Rop?
  jan. 06apr. 06
bolj uspešna32,636,1
enako uspešna22,922,0
manj uspešna31,632,0
ne vem12,99,9


* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 19. in 20. april 2006       N=700