Vox populi - Aktualna vprašanja

APRIL 2004

Ali podpirate politiko vlade Antona Ropa?
  %
da40,3
ne44,0
ne vem, nimam mnenja15,7

Odgovarjajo tisti, ki podpirajo politiko vlade.
Zakaj podpirate politiko vlade?
  %
ker zaupam predsedniku vlade39,5
ker vlado sestavljajo stranke, ki jih podpiram16,1
ker soglašam s programom vlade, njenimi ukrepi in dejavnostjo34,0
drugo0,7
ne vem9,7

Odgovarjajo tisti, ki ne podpirajo politike vlade.
Zakaj ne podpirate politike vlade?
  %
ker ne zaupam predsedniku vlade15,2
ker vlado sestavljajo stranke, ki jih ne podpiram15,5
ker ne soglašam s programom vlade, njenimi ukrepi in dejavnostjo56,0
afere3,7
drugo2,0
ne vem7,6

Po odhodu Slovenske ljudske stranke iz vladne koalicije je parlament na predlog predsednika vlade izvolil pet novih ministrov. Ali bo vlada v novi sestavi bolj učinkovita, manj učinkovita ali pa enako učinkovita kot doslej?
  %
bo bolj učinkovita18,7
bo enako učinkovita45,5
bo manj učinkovita17,8
ne vem18,1

Če bi bil naslednjo nedeljo referendum za vstop Slovenije v Evropsko unijo, kako bi glasovali?
  %
za73,6
proti13,3
ne vem8,3
ne bi se udeležil/a referenduma4,9

Se boste udeležili volitev za evropski parlament, ki bodo 13. junija?
  %
da69,5
ne12,9
ne vem17,6

Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili volitev za EU parlament.
Katero listo kandidatov bi podprli?
  %
skupno listo Liberalna demokracija Slovenije in Desusa z nosilcem Jelkom Kacinom21,2
listo Stranke mladih Slovenije z nosilko Alenko Paulin4,3
listo Združene liste socialnih demokratov z nosilcem Borutom Pahorjem18,3
listo Slovenske ljudske stranke z nosilcem Francem Butom8,5
listo Nove Slovenije z nosilcem Lojzetom Peterletom9,2
listo Slovenske demokratske stranke z nosilcem Miho Brejcem15,0
listo Slovenske nacionalne stranke z nosilcem Sašo Pečetom3,2
drugo0,1
ne vem19,3
nobene0,8* vsi rezultati so v odstotkih

Ninamedia, 21. in 22. april 2004       N=700