EU Volitve

V agenciji Ninamedia smo med 1. in 3. junijem 2004 izvedli telefonsko raziskavo, po metodi računalniško podprtega telefonskega anketiranja. Iz računalniškega seznama smo poklicali 3746 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 905 v času anketiranja ni bilo dosegljivih, 1315 ni želelo sodelovati v anketi, 515 pa ni ustrezalo vzorčnim določilom. Znotraj gospodinjstva smo izbrali tisto osebo, ki je zadnja praznovala rojstni dan in je bila stara nad 18 let. Anketiranih je bilo 1011 oseb.
V času od 27. 5. do 3. 6. 2004 smo izvedli terensko raziskavo na kvotnem vzorcu, ki reprezentira sociodemografske lastnosti slovenskega prebivalstva. Na 100 točkah v Sloveniji smo opravili simulacijo volitev, 953 državljank in državljanov, ki se bodo volitev zanesljivo udeležili, je izpolnjevalo volilne liste enako, kot bodo to počeli na voliščih in jih odložilo v zapečatene volilne skrinjice.

Volilna ocena Ninamedia d.o.o.

  tel. 1-3.6.100 % projekcija sedežev teren
27.5-3.6.
projekcija sedežev skupna
projekcija
LDS in Desus15,630,5 321,2 2 2 - 3
NSi7,614,9 114,0 1 1
SEG0,40,8  1,3   
SMS in ZS1,73,3  5,8   
SDS11,322,1 219,4 2 2
NSD0,40,8  1,7   
SSN--  0,2   
SJN1,42,7  4,3   
DS0,20,4  1,0   
GŽS0,51,0  3,5   
SNS2,34,5  8,6 1 0 - 1
ZLSD6,612,9 111,6 1 1
SLS3,16,0  7,5  0 - 1
ne vem48,9         

Izračuni po D'Hontovem sistemu kažejo, da bi bili po naši telefonski raziskavi volilni sedeži razdeljeni med LDS (3), SDS (2), NSi (1) in ZLSD (1). Rezultati terenske raziskave kažejo, da bi bila porazdelitev: LDS (2), SDS (2), NSi (1), ZLSD (1) in SNS (1). Glede na dejstvo, da so bile raziskave izvedene ob začetku volilne kampanje, in da sta telefonska in terenska raziskava pokazali različne možnosti posameznih strank, smo pri naši volilni napovedi pustili prostor za manjše spremembe. Zaznana razlika med SNS in SLS ni takšne narave, da bi lahko z gotovostjo napovedali, katera stranka bo dobila sedež v evropskem parlamentu, tako da je povsem možno, da se bodo za sedmi sedež dokaj enakopravno kosali LDS, SNS in SLS.