Državnozborske volitve 2008

Zadnja volilna napoved: negotovost do konca

O anketi: iz računalniškega seznama smo poklicali 6161 naključno izbranih telefonskih naročnikov, 2036 ni bilo dosegljivih, 1967 jih ni želelo sodelovati v anketi, 911 pa jih ni ustrezalo vzorčnim določilom. Anketiranih je bilo 1247 oseb. Spolna in starostna struktura anketirancev ustrezata vzorčnim določilom, pri samoocenjevani izobrazbi je nekoliko poudarjen delež anketirancev, ki trdijo, da so končali srednjo ter višjo in visoko šolo, nekoliko več je tudi anketiranih iz urbanih bivalnih okolij. Odstopanja korigiramo s kombiniranim uteževanjem.

Napovedi: Podatki, prikazani v prvi koloni (Volilna napoved) so bili pridobljeni na osnovi standardnih postopkov uteževanja, ki izboljšajo demografsko strukturo in jo približajo realni strukturi slovenske polnoletne populacije.
Če pa za potrebe volilne napovedi zelo strogo izvajamo korekcije vzorca in ob tem upoštevamo cel niz kontrolnih spremenljivk ter stopnjo verjetnosti, da se bo posamezni anketiranec zares udeležil volitev, dobimo korigirano volilno napoved (druga kolona). V tej napovedi je verjetno podcenjen delež liste SLS+SMS, pa tudi LDS.
Dejanski volilni rezultati bodo zelo odvisni tako od volilne udeležbe kot od strukture glasovalcev: če bodo med udeleženci volitev nadpovprečno (glede na siceršnjo demografsko strukturo) zastopani starejši volilci, bo rezultat volitev ugoden za SD, ki se lahko izenači s SDS. Če pa se bo volitev udeležilo več mladih volilcev, kot je bilo doslej običajno, bo SDS ohranila velik del prednosti, ki jo je imela pred dnevi. Trendi zadnjih dveh dni so ugodni za levico, predvsem SD. Telefonsko anketiranje je trajalo 5 dni, zaključilo pa se je v petek ob 18. uri. Sredi tedna smo opazili določene premike v javnem mnenju, saj je začel naraščati delež glasov za SD, delež preferentov LDS pa je nekoliko oslabel. SDS je medtem ohranjala konstantno podporo.
Še posebej opozarjamo na interval zaupanja korigirani volilni napovedi - ta s 95-odstotno verjetnostjo napoveduje območja, v katerih lahko pričakujemo volilne rezultate posameznih strank.

Standardna napaka merjenja je znašala 3,5%.

VOLILNA NAPOVED
15. - 19. september 2008
N=1247
Volilna
napoved
Korigirana
volilna napoved
Interval
zaupanja
volilne
napovedi
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev8,27,2 5,76 – 8,64
LDS - Liberalna demokracija Slovenije 4,83,7 2,65 – 4,75
SDS - Slovenska demokratska stranka 30,334,8 32,15 – 37,45
SLS + SMS3,01,8 1,06 – 2,54
SNS - Slovenska nacionalna stranka6,46,1 4,77 – 7,43
SD - Socialni demokrati27,629,2 26,67 – 31,73
NSi - Nova Slovenija 3,03,4 2,39 – 4,41
Zares - Nova politika12,410,6 8,89 – 12,31
Lipa2,02,3 1,47 – 3,13
KDS2,910,45 – 1,55
Standardna napaka merjenja 3,5%


VOLILNA NAPOVED
6. - 11. september 2008
N=1544
Volilna
napoved
Interval
zaupanja
volilne
napovedi
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev7,96 6,30 – 9,61
LDS - Liberalna demokracija Slovenije 7,82 6,18 – 9,46
SDS – Slovenska demokratska stranka 29,87 27,07 – 32,67
SLS - Slovenska ljudska stranka 5,94 4,50 – 7,39
SNS - Slovenska nacionalna stranka7,64 6,02 – 9,26
SD – Socialni demokrati20,7 17,62 – 22,51
NSi – Nova Slovenija 2,72 1,72 – 3,71
Zares – Nova politika10,77 8,88 – 12,66
Lipa2,73 1,73 – 3,72
drugo4,49 3,23 – 5,76
Standardna napaka merjenja 3,1%


VOLILNA NAPOVED
1. - 4. september 2008
N=1000
Katero stranko bi voliliKatera stranka vam je najbližjaSkupaj Zagotovo bodo voliliVolilna
napoved
Interval
zaupanja
volilne
napovedi
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev 6,21,98,16,87,5 5,8 – 9,1
LDS - Liberalna demokracija Slovenije 5,11,46,54,67,4 5,8 – 9,1
SDS - Slovenska demokratska stranka 20,04,424,424,431,8 28,9 – 34,7
SLS - Slovenska ljudska stranka 1,90,32,22,63,2 2,1 – 4,2
SNS - Slovenska nacionalna stranka 3,41,14,53,45,3 3,9 – 6,7
SD - Socialni demokrati 16,34,721,019,631,0 28,1 – 33,8
NSi - Nova Slovenija 1,60,72,32,12,3 1,3 – 3,2
Zares - Nova politika 6,02,68,66,810,6 8,7 – 12,5
Lipa 0,40,20,60,21,0 0,4 – 1,7
KDS - Krščansko demokratska stranka ----- -
drugo 0,40,20,60,3 
ne vem 31,413,813,828,8
nobena 7,50,17,60,3
Ocene volilne udeležbe: 64,3 %


VOLILNA NAPOVED
26. - 28. avgust 2008
N=663
Katero stranko bi voliliKatera stranka vam je najbližjaSkupaj Volilna
napoved
od - do
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev3,51,85,3 4,9 - 5,6
LDS - Liberalna demokracija Slovenije 5,72,38,0 8,6 - 9,8
SDS - Slovenska demokratska stranka 20,83,624,4 28,5 - 32,6
SLS - Slovenska ljudska stranka 2,50,32,8 3,3 - 3,7
SNS - Slovenska nacionalna stranka2,70,83,5 4,0 - 4,6
SD - Socialni demokrati 18,64,523,1 29,0 - 33,2
NSi - Nova Slovenija 2,20,32,5 3,5 - 3,9
Zares - Nova politika 5,92,68,5 10,4 - 12,0
Lipa 0,60,20,8 0,8 - 0,9
KDS - Krščansko demokratska stranka 0,10,10,2 0,2 - 0,3
drugo 0,1-0,1 
ne vem 29,013,213,2
nobena7,7-7,7
Ocene volilne udeležbe: 62,2 %