Napoved: 54:46!

Naša raziskava javnega mnenja kaže, da bo udeležba relativno visoka oziroma da se bo referenduma o sporazumu o arbitraži med republikama Hrvaško in Slovenijo udeležilo okoli 45 odstotkov vseh prebivalcev z volilno udeležbo. Čeprav namreč udeležbo na referendumu napoveduje več 65 odstotkov vprašanih, izkušnje kažejo, da ob taki napovedi dejanska udeležba redko preseže 45 odstotkov.

Na podlagi pridobljenih podatkov napovedujemo, da bo sporazum v nedeljo podprlo 54 odstotkov volivcev, proti njemu pa bo glasovalo 46 odstotkov. To kaže tako imenovani sredinski izračun. Sporazum bi namreč na referendumu podprlo med 50 in 58 odstotkov anketirancev, proti pa bi bilo med 42 in 50 odstotkov anketiranih. To kažejo anketni podatki. Izmed tistih, ki se sporazuma nameravajo udeležiti, je namreč 44 odstotkov vprašanih napovedalo podporo sporazumu, 40 odstotkov je napovedalo, da bodo glasovali zoper sporazum, 16 odstotkov pa še ne ve.


V nedeljo se bomo na referendumu odločali o arbitražnem sporazumu o meji med Slovenijo in Hrvaško.
Ali se boste udeležili referenduma o arbitražnem sporazumu s Hrvaško?
1. da, zagotovo se ga bom udeležil/a54 %
2. da, verjetno se ga bom udeležil/a11 %
3. ne verjetno se ga ne bom udeležil/a3 %
4. ne, zagotovo se ga ne bom udeležil/a15 %
5. ne vem17 %Odgovarjajo tisti, ki se bodo udeležili referenduma ali še ne vedo.

Kako boste glasovali na referendumu?
1. podprl/a bom arbitražni sporazum41 %
2. glasoval/a bom proti arbitražnem sporazumu36 %
3. ne vem23 %Kako bodo glasovali na referendumu tisti, ki naj bi se zagotovo udeležili volitev?
1. podprl/a bom arbitražni sporazum44 %
2. glasoval/a bom proti arbitražnem sporazumu40 %
3. ne vem16 %Agencija Ninamedia je do vključno danes, 4. junija 2010, vsak dan izmerila odnos javnosti do arbitražnega sporazuma, o katerem bodo volivci glasovali v nedeljo, 6. junija 2010.
V rezultat je bilo vsak dan vključeno merjenje treh dni: 2. in 3. junija smo opravili vsak dan po 150 anket, 4. julija pa smo dnevni vzorec povišali in opravili 300 anket.

Agencija Ninamedia, n=600, junij 2010