Novoletni Vox populi - pregled 1996 - 2003


Če primerjate življenje v Sloveniji v tem letu z letom poprej, ali lahko rečete, da je bilo letos boljše ali slabše kot lani?

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
bilo je boljše 26,3 19,1 12,7 18,2 13,1 14,7 12,9 17,2
bilo je slabše 37,1 42,8 50,9 44,5 47,5 39,7 40,1 43,0
bilo je približno enako 34,2 34,7 33,6 34,2 36,4 43,0 45,6 37,2
ne vem, ne morem oceniti 2,4 3,3 2,9 3,0 3,0 2,7 1,3 2,6

Pričakujete, da bo stanje v Sloveniji prihodnje leto boljše ali slabše, kot je bilo letos?

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
bo boljše 38,5 35,9 27,9 31,0 37,6 26,4 37,0 28,7
bo slabše 25,4 44,5 39,4 35,1 32,9 40,0 26,0 41,9
bo približno enako 22,5 14,6 26,1 24,4 21,9 23,6 27,9 22,2
ne vem, ne morem oceniti 13,6 5,0 6,6 9,5 7,5 10,1 9,2 7,2

Kako bi na petstopenjski lestvici ocenili naslednje vidike slovenskega javnega življenja v letošnjem letu, kot neuspešne ali uspešne, pri čemer je 1 najmanj uspešno, 5 pa najbolj uspešno? In sicer:

povp.ocena
1999
povp.ocena
2000
povp.ocena
2001
povp.ocena
2002
povp.ocena
2003
slovenska zunanja politika 2.79 2,83 3,24 3,61 3,09
delo vladne koalicije 2.62 3,41 2,87 3,09 2,89
delo parlamenta 2.57 2,76 2,91 3,02 2,84
delo parlamentarne opozicije 2,66 2,68 2,77 2,84 2,83
vključevanje Slovenije v mednarodne povezave 3,07 3,17 3,39 3,66 3,55
stopnja socialne varnosti 2.44 2,60 2,52 2,59 2,57
uspešnost gospodarske politike vlade 2,63 3,20 2,67 2,72 2,59* vsi rezultati so v odstotkih
Ninamedia, december 1996 - 2003 (N = 700)