Volilna napoved 16. – 18. november 2011       n=1000

Ali nam lahko zaupate, katero stranko boste volili na državnozborskih volitvah 4. decembra?
 %
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev3,6
LDS - Liberalna demokracija Slovenije0,6
SDS – Slovenska demokratska stranka19,4
SLS - Slovenska ljudska stranka2,4
SNS - Slovenska nacionalna stranka1,3
SD - Socialni demokrati6,8
Zares – socialno liberalni0,3
TRS-Stranka za trajnostni razvoj Slovenije1,0
NSi – Nova Slovenija1,7
LZJ-PS – Lista Zorana Jankovića-Pozitivna SLO10,8
Državljanska lista Gregorja Viranta6,0
ZS – Zeleni Slovenije0,1
DSD – Demokratična stranka dela0,1
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 38,7
ne bom volil 7,2


Odgovarjajo tisti, ki ne vedo, katero stranko bodo volili.
Ali nam lahko poveste, katera stranka vam je najbližja?
 %
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev1,1
LDS - Liberalna demokracija Slovenije0,3
SDS – Slovenska demokratska stranka3,1
SLS - Slovenska ljudska stranka1,1
SNS - Slovenska nacionalna stranka0,3
SD - Socialni demokrati2,4
Zares – socialno liberalni0,4
TRS-Stranka za trajnostni razvoj Slovenije0,6
NSi – Nova Slovenija0,9
LZJ-PS – Lista Zorana Jankovića-Pozitivna SLO3,6
Lista Gregorja Viranta3,9
ZS – Zeleni Slovenije0,1
ne vem, ne morem se odločiti, ne povem 19,8


Opredeljeni in tisti, ki jim je stranka blizu - seštevek:
opredeljeni
stranka jim je blizu
skupaj
zagotovo bodo volili
volilna napoved
interval zaupanja volilne napovedi

DeSUS

3,6

1,1

4,7

1,6

6,4

4,6 - 8,2

LDS

0,6

0,0

0,9

0,7

1,2

0,4 – 2,0

SDS

19,4

3,1

22,5

10,4

30,8

27,4 -34,2

SLS

2,4

1,1

3,5

1,0

4,8

3,2 – 6,4

SNS

1,3

0,3

1,6

1,7

2,2

1,1 – 3,3

SD

6,8

2,4

9,2

3,9

12,6

10,1 – 15,1

Zares

0,3

0,1

0,8

0,3

1,1

0,3 – 1,9

TRS

1,0

0,6

1,6

0,7

2,2

1,1 – 3,3

NSi

1,7

0,9

3,6

1,4

4,9

3,3 - 6,5

LZJ-PS

10,8

3,6

14,4

8,8

19,7

16,8 – 22,6

LGV

6,0

3,9

9,9

3,5

13,6

11,1 – 16,1

ZS

0,1

0,1

0,2

0,0

0,3

0,0 -0,7

DSD

0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,0 – 0,5

ne vem, ne morem se odločiti, ne povem

38,7

21,5

19,8

65,9

ne bom volil

7,2

     

Standardna napaka merjenja je 3,1 %. Spolna in starostna struktura anketirancev ustrezata vzorčnim določilom, pri samoocenjevani izobrazbi je nekoliko poudarjen delež anketirancev, ki trdijo, da so končali srednjo ter višjo in visoko šolo, nekoliko več je tudi anketiranih iz urbanih bivalnih okolij. Odstopanja korigiramo s kombiniranim uteževanjem. Pri razporeditvi neopredeljenih volilcev pa smo upoštevali njihove preference, do nekaterih standardnih vrednot. Izračun volilne napovedi tako ni linearni seštevek volilnih preferenc in simpatij, temveč vsebuje korelacijske dejavnike, ki so posledica temeljnih opredelitev, ki smo jih zaznali pri volilcih.

Pregled volilnih napovedi20.10 25.-27.10 10.11. 18.11.
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev8,47,76,36,4
LDS - Liberalna demokracija Slovenije 1,81,41,51,2
SDS – Slovenska demokratska stranka 26,827,729,730,8
SLS - Slovenska ljudska stranka 5,13,04,04,8
SNS - Slovenska nacionalna stranka3,81,12,22,2
SD – Socialni demokrati10,17,37,812,6
Zares1,41,11,21,1
TRS-Stranka za trajnostni razvoj Slovenije2,21,82,22,2
NSi – Nova Slovenija 3,41,82,64,9
LZJ-PS – Lista Zorana Jankovića-Pozitivna SLO18,321,618,419,7
Državljanska lista Gregorja Viranta18,024,923,213,6
ZS – Zeleni Slovenije 0,3
DSD – Demokratična stranka dela 0,2
drugo 0,70,60,90,0

Ocene volilne udeležbe: 62,5 %Kolikšna je verjetnost, da se boste udeležili volitev 4. decembra?
 %
zagotovo se ne bom udeležil15,7
verjetno se ne bom udeležil4,8
verjetno se bom udeležil17,2
zagotovo se bom udeležil60,2
ne vem2,1