Nasprotniki zakona v prednosti

Javnomnenjska raziskava, ki jo je v zadnjih treh dneh izvedla ekipa Ninamedie, je pokazala, da ostaja delež tistih, ki se bodo udeležili referenduma, a so še vedno nedoločeni, zelo visok. Delež neodločenih, ki naj bi se referenduma udeležili, je tako večji od deležev tistih, ki bodo glasovali proti, in od deleža tistih, ki zakon podpirajo. Izmed tistih, ki se bodo referenduma zagotovo udeležili, jih 38 odstotkov zakonu nasprotuje, 33 odstotkov jih zakon podpira, še vedno pa ostaja odprto vprašanje, kam se bo nagnila večina izmed 28 odstotkov neodločenih.
Napoved udeležbe ostaja visoka. A zelo verjetno se bo referenduma udeležil manjši odstotek volivcev.

Grega Repovž


Pred petimi leti, leta 2005, smo na referendumu odločali o takratnem zakonu o RTVS. Ali ste se udeležili takratnega referenduma?
da30,9 %
ne41,8 %
ne vem, ne spomnim se27,3 %Poslanci SDS, SNS in Andrej Magajna so vložili zahtevo za izvedbo referenduma o novem zakonu o RTV S. Ali se boste udeležili referenduma, ki bo 12. decembra?
zagotovo da31,2 %
verjetno da11,6 %
verjetno ne9,2 %
zagotovo ne37,3 %
ne vem10,7 %Odgovarjajo tisti, ki se bodo zagotovo oz. verjetno udeležili referenduma.

Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je sprejel Državni zbor, na seji dne 20. oktobra 2010?« Kako boste glasovali na referendumu?
glasoval bom za sprejeti zakon27,7 %
glasoval bom proti sprejetemu zakonu31,9 %
ne vem40,4 %Odgovori tistih, ki se bodo ZAGOTOVO udeležili referenduma

glasoval bom za sprejeti zakon33,2 %
glasoval bom proti sprejetemu zakonu38,3 %
ne vem28,6 %Agencija Ninamedia, n=700, 6. december – 9. december 2010